Youth of May (2021) พฤษภารำลึก ซับไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1980 ระหว่างการจลาจลในกวางจู Youth of May บอกเล่าเรื่องราวความรักของนักศึกษาแพทย์ Hwang Hee Tae และพยาบาล Kim Myung Hee

9.4

10 vote