The Shoufu Can Read Mind (2023) สามีข้ามีวิชาอ่านใจ ซับไทย

บล็อกเกอร์อาหาร Shen Zhi Huan เข้าไปในร่างของ Shen Zhi Huan ภริยาของ Xu Yan Qing เลขาธิการอาวุโสของราชวงศ์ Sui ขณะที่เธอรู้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ฉาวโฉ่คนนี้จะไม่จบลงด้วยดี เธอจึงพยายามขอหย่า เธอรู้เพียงเล็กน้อยว่าเขาได้รับความสามารถในการได้ยินความคิดของเธอ ดังนั้นเขาจึงรู้ทุกแผนการของเธอและเริ่มสนใจในตัวเธอ

  • ชื่อเรื่อง: 首The Shoufu Can Read Mind
  • หรือที่เรียกว่า: The Senior Grand Secretary Can Read Minds , Shou Fu Da Ren You Du Xin Shu , 首輔大人有讀心術
  • ประเภท: ประวัติศาสตร์โร แมนติก แฟนตาซี

0

0 vote