The Devil Judge (2021) ผู้พิพากษาปีศาจ

ระบบศาลเสียหายและล้าสมัย ผู้คนต้องการระบบใหม่ที่สามารถตอบสนองฝูงชนได้ อย่างไรก็ตาม ฝูงชนมักจะถูกต้องหรือไม่? ละครเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าผู้พิพากษาค้นพบความจริงเกี่ยวกับผู้คนในศาลได้อย่างไร มีศูนย์กลางอยู่ที่หัวหน้าผู้พิพากษาที่ไม่เชื่อในความยุติธรรม แต่ตัดสินเพียงว่าฝูงชนจะพึงพอใจ ผู้ช่วยผู้พิพากษาเริ่มตั้งคำถามกับแรงจูงใจของเขาและพยายามค้นหาความจริง

9.2

15 vote