Represent (2023) ปธน.ส้มหล่น ซับไทย

หัวหน้าศูนย์เยาวชนจากชานเมืองปารีสกลายเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี แต่ฝรั่งเศสพร้อมหรือยังสำหรับประธานาธิบดีผิวดำ?

6.29

29 vote