อันดับพระราชา Ranking of Kings พากย์ไทย

“King Ranking” คือการจัดอันดับความมั่งคั่งของประเทศ จำนวนผู้แข็งแกร่งในประเทศ และความแข็งแกร่งของกษัตริย์เช่นเดียวกับวีรบุรุษ ตัวละครหลัก Bodge ถือกำเนิดในฐานะเจ้าชายองค์แรกของอาณาจักรที่ปกครองโดย King Boss ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 7 ในการจัดอันดับกษัตริย์ อย่างไรก็ตาม บอร์จเกิดมาหูหนวกและอ่อนแอมากจนไม่สามารถแกว่งดาบได้อย่างเหมาะสม และไม่เพียงถูกข้าราชบริพารของเขาดูหมิ่นเท่านั้น แต่ยังถูกผู้คนดูหมิ่นด้วยว่า “ไม่เหมาะกับกษัตริย์อย่างยิ่ง” เพื่อนคนแรกที่บอดจ์รู้จักคือคาเงะ ชีวิตของบอร์จเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากการเผชิญหน้ากับคาเงะและความกล้าหาญเพียงเล็กน้อย

8

35 vote