Made For Love

6.9 | ทั้งหมด 9 ตอน | ปี 2021

Made for Love (2021) ซับไทย

เฮเซล กรีน วัย 30 ปีพยายามหนีจากการแต่งงานที่หายใจไม่ออก จนกระทั่งเธอรู้ว่าสามีมหาเศรษฐีเทคโนโลยีของเธอได้ฝังอุปกรณ์ติดตามการปฏิวัติที่มีชื่อว่า Made for Love ไว้ในสมองของเธอ

เผื่อคุณอาจจะชอบ