Little Things สิ่งละอัน พันละน้อย ซับไทย

คู่สามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันในวัย 20 ปี นำทางขึ้นๆ ลงๆ ของงาน ความสัมพันธ์สมัยใหม่ และพบว่าตัวเองอยู่ในเบงกาลูรูร่วมสมัย

7.8

21 vote