Life (2018) ค่าชีวิต ซับไทย

ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยชั้นนำของเกาหลี อุดมการณ์และความสนใจขัดแย้งกันระหว่างแพทย์ ER ที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางกับซีอีโอคนใหม่ของโรงพยาบาล

8.05

21 vote