Law School (2021) ชีวิตนักเรียนกฎหมาย ซับไทย

หลังจากกรณีการฆาตกรรมศาสตราจารย์ในโรงเรียนกฎหมายที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ อาจารย์และนักเรียนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม

7.9

14 vote