Kiss Sixth Sense (2022) ซับไทย

Hong Ye-sul ผู้บริหารบัญชีที่มีความสามารถของบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง มีความลับอยู่อย่างหนึ่ง เธอสามารถมองเห็นอนาคตได้เมื่อริมฝีปากของเธอสัมผัสกับบุคคลอื่น เมื่อเยซุลบังเอิญไปจูบชามินฮูหัวหน้าทีมที่เข้มงวดของเธอ เธอมองเห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ นั่นคือ ตัวเองอยู่บนเตียงกับเขาในอนาคต เพื่อเพิ่มความสับสนและความคับข้องใจของเธอ Lee Pil-yo แฟนเก่าของเธอพยายามที่จะเอาชนะใจเธอและทำให้ชีวิตของเธอสั่นคลอนมากยิ่งขึ้น

8.7

3 vote