Juvenile Justice หญิงเหล็กศาลเยาวชน

9 | ทั้งหมด 10 ตอน | ปี 2022

Juvenile Justice หญิงเหล็กศาลเยาวชน

ผู้พิพากษาพันธุ์ดุต้องควบคุมอคติที่มีต่อผู้ต้องหาเยาวชนโดยยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมอย่างหนักแน่นเมื่อเธอต้องรับมือกับคดีความอันซับซ้อนมากมายในศาลเยาวชน

เผื่อคุณอาจจะชอบ