JoJo’s Bizarre Adventure 1-5 โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ พากย์ไทย

ครอบครัวโจสตาร์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างมีชื่อเล่นเดียวกัน และพวกเขาทุกคนต้องต่อสู้กับเหล่าวายร้ายที่มีพลังเหนือธรรมชาติผ่านกาลเวลาหลายยุคหลายสมัย

JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ Season 1 สายเลือดปีศาจ / กระแสสงคราม
JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ Season 2 นักรบประกายดาว
JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ Season 3 เพชรแท้ไม่มีวันสลาย
JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ Season 4 สายลมทองคำ
JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ Season 5 สมุทรศิลา

8.8

864 vote