He-Man and the Masters of the Universe

7.6 | ทั้งหมด 18 ตอน | ปี 2021

He-Man and the Masters of the Universe ฮีแมนและเจ้าจักรวาล พากย์ไทย

อดัมวัยรุ่นผู้แข็งแกร่งและทีมฮีโร่ผู้ไม่สมส่วนของเขาค้นพบพลังในตำนานของ Greyskull และชะตากรรมของพวกเขาที่จะปกป้อง Eternia จาก Skeletor ที่ชั่วร้าย

เผื่อคุณอาจจะชอบ