Ghost in the Shell Stand Alone Complex โกสต์ อิน เดอะ เชลล์ SS1+SS2 ซับไทย

ในอนาคตเมื่อการปรับปรุงทางเทคโนโลยีและหุ่นยนต์เป็นวิถีชีวิต พันตรี Motoko Kusanagi และ Section 9 จะดูแลงานที่ยากเกินไปสำหรับตำรวจ ส่วนที่ 9 ใช้แฮ็กเกอร์ นักแม่นปืน นักสืบ และไซบอร์ก เพื่อขัดขวางอาชญากรไซเบอร์และแผนการโจมตีผู้บริสุทธิ์

8.2

248 vote