Extrapolations (2023) ซับไทย

5.7 | ทั้งหมด 8 ตอน | ปี 2023

Extrapolations (2023) ซับไทย

เรื่องราวที่คาดไม่ถึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกของเราจะส่งผลต่อความรัก ความศรัทธา การงาน และครอบครัวในระดับส่วนตัวและต่อมนุษย์อย่างไร

เผื่อคุณอาจจะชอบ