Detective Conan Zero’s Tea Time (2022) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน วันสบายๆ ของซีโร่

นักสืบที่เป็นตัวแทนรักษาความปลอดภัยสาธารณะและเป็นสมาชิกขององค์กรมืดมนเล่นปาหี่ในสามตัวตนของเขาในภาพยนตร์ภาคแยกเรื่อง “Detective Conan”

6

5 vote