Dance of the Phoenix (2020) หงส์เริงระบำ พากย์ไทย

เมื่อได้รับการยกย่องว่าเป็นเด็กหญิงอัจฉริยะ Feng Wu ถูกละทิ้งหลังจากตกเป็นเหยื่อของแผนการทำร้ายเธอ เด็กสาวสมัยใหม่เข้าสู่โลกแห่งการเพาะปลูกในร่างกายของ Feng Wu และตกหลุมรัก Jun Linyuan

 

7

2 vote