Twenty Five Twenty One ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ด Season 1

ความฝันของคนหนุ่มสาวสองคนถูกบดขยี้ด้วยวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 1990 แต่เมื่อพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้งในวัย 25 และ 21 ปี คู่รักที่ร่าเริงจะได้พบกับมิตรภาพและความเสน่หาในยามยากลำบากขณะที่พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยกัน