The Comeback (2023) เดือดร้อนให้หาลุงหัว ซับไทย

ลุงหัวซึ่งอาศัยอยู่ตามถนนสายเก่ามาหลายปีได้รับความนับถือจากเพื่อนบ้านและขายของเก่าเพื่อหาเลี้ยงชีพ “เดือดร้อนให้ตามหาลุงหัว” แทบจะกลายเป็นคติประจำใจของเพื่อนบ้านในละแวกนั้นแล้ว เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสายเก่าจึงถูกบังคับให้รื้อถอนโดยแก๊งชิงหลงในท้องถิ่น ศพหกศพ หนังสือเดินทางเจ็ดเล่ม และปืน ถูกพบโดยบังเอิญภายในกำแพงร้านขายของเก่าของลุงหัว ทำให้ทุกคนตกตะลึง ทั้งหมดนี้เห็นได้โดยชายชราจรจัด Cao… …ในขณะเดียวกัน ลุงฮัวก็ถูกตามล่าโดยองค์กรลึกลับที่นำโดย Ajie ลุงฮัวคือใคร? ทุกอย่างเริ่มซับซ้อนและสับสน

4.8

4 vote