Illang-The Wolf Brigade (2018) กองพลหมาป่าพันธุ์ปีศาจ ซับไทย

6.3 | ปี 2018

Illang-The Wolf Brigade (2018) กองพลหมาป่าพันธุ์ปีศาจ ซับไทย

ในปี 2029 อินรัง กองกำลังตำรวจชั้นแนวหน้าต้องต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่คัดค้านการรวมประเทศของเกาหลีเหนือและใต้ แต่ศัตรูอีกฝ่ายหนึ่งอาจกำลังซุ่มตัวรอโจมตีอยู่ไม่ไกล

เผื่อคุณอาจจะชอบ